Disclaimer

Home > Disclaimer

Disclaimer

Indien u als bezoeker van deze website persoonlijke informatie verschaft, dan dragen wij er zorg voor dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt steeds op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Algemeen
ZAR Mini, een handelsnaam van ZAR Mini. (Kamer van Koophandel nummer 17039837), verleent u toegang tot www.zarmini.com en de teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website. Door gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens conform ons Privacy- en Cookiebeleid. ZAR Mini behoudt zich het recht voor om content van deze website te verwijderen of te wijzigen zonder dat zij u hierover vooraf dient in te lichten. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootste zorg is besteed, aanvaardt ZAR Mini geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website zijn eigendom van ZAR Mini en haar licentiegevers.

Beperking van aansprakelijkheid
Alle materialen die via deze website worden aangeboden, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie ZAR Mini accepteert uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Alle diensten en werkzaamheden van onze medewerkers worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met ZAR Mini. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze website, deze disclaimer of ons Privacy- en Cookiebeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

ZAR Mini
De Run 4449
5503 LS, Veldhoven
Nederland

T: 040 253 9063
E: info@zarmini.nl
Kvk: 17039837

ZAR is lid van…

Neem contact op voor het beste aanbod

info@zarmini.nl

Neem contact op